OUK_CHI_005_19 - Počet případů resekce štítné žlázy

<Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce štítné žlázy na daném pracovišti nemocnice a v daném období. Z definice vyloučeny hospitalizace následné péče.

Výkony:
KódNázev
51125TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ
51129TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE
51127HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 7/2019 – 12/2019.
Odborný panel byl složený ze zástupce:


ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Operační řešení onemocnění štítné žlázy je středně frekventovaný výkon vyžadující vysokou zkušenost a erudici operačních týmů. Operace může být doprovázena některými závažnými komplikacemi. Ukazatel se neomezuje na případy s konkrétní diagnózou.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data jsou spolehlivě vykazovaná dle číselníků celonárodně ustálené metodiky a datového rozhraní, a to zejména díky tomu, že je definice založena jen na výkonech, a nikoliv na diagnózách.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele vypovídá o objemu případů na jednotlivých pracovištích, odráží erudici pracovišť i pracovních týmů, a tím i předpoklad kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel je jednoduchý a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče
Rozdělení nemocnic dle odbornosti na chirurgii a ORL. Vyloučena následná péče z definice. Ukazatel není více standardizován a nevyžaduje další standardizaci.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n - Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem resekce štítné žlázy v dané nemocnici a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel se shodl i s ohledem na zahraniční rešerše, že přiměřenou hraniční hodnotou je pro tento ukazatel provedení 50 operací za rok pro jednotlivou odbornost. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:


[1] Gourin, C. G., Tufano, R. P., Forastiere, A. A., Koch, W. M., Pawlik, T. M., & Bristow, R. E. (2010h). Volume-based trends in thyroid surgery. Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 136(12), 1191–1198. https://doi.org/10.1001/archoto. 2010.212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21173367
[2] Dralle, H., Sekulla, C., Haerting, J., Timmermann, W., Neumann, H. J., Kruse, E., … Gimm, O. (2004i). Risk factors of paralysis and functional outcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery. Surgery, 136(6), 1310–1322. https://doi. org/10.1016/j.surg.2004.07.018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15657592
[3] Liang, T. J., Liu, S. I., Mok, K. T., & Shi, H. Y. (2016n). Associations of Volume and Thyroidectomy Outcomes: A Nationwide Study with Systematic Review and Meta-Analysis. Otolaryngology - Head and Neck Surgery (United States), 155(1), 65–75.
https://doi.org/10.1177/0194599816634627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26932961
[4] Melfa et al.; Surgeon volume and hospital volume in endocrine neck surgery: how many procedures are needed for reaching a safety level and acceptable costs? A systematic narrative review. G Chir. 2018


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulky "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet operací resekce štítné žlázy v jednotlivých typech nemocnic a odbornostech. Minimální doporučená hodnota je 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
0
335
61,33
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
0
174
21,66
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
1
12
6,50
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
4
272
138,00
S - ZZ vysoce specializované péče
5
10
7,50

Otorinolaryngologie:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
0
429
109,00
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
0
181
18,08
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
0
0
0,00
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
0
0
0,00
S - ZZ vysoce specializované péče
0
111
55,50

Celkem za všechny odbornosti:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
6
974
187,56
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
1
181
39,76
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
1
12
6,50
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
4
272
138,00
S - ZZ vysoce specializované péče
5
121
63,00

Rozdělení případů:

Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice a odbornosti s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 50 operací viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Chirurgie:


Otorinolaryngologie:


Celkem za všechny odbornosti:Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.