OUK_GYN_001_19 - Počet porodů

Zobrazit výsledky měření
DEFINICE SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY:

Počet případů hospitalizace s porodem v dané nemocnici a období.

Výkony:
KódNázev
63119VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – HLAVIČKOU
63120VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – HLAVIČKOU PORODNÍ ASISTENTKOU PŘI SUPERVIZI LÉKAŘEM
63121VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT
63123UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRAKCÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM ANEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠŤ ZA KAŽDÝ PLOD
63125VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ – UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
63127SECTIO CAESAREA
63129SECTIO CESAREA A STERILIZACE
63131SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE)
Diagnózy:
O80.-až O84.-, O60.1, O60.2, O60.3, O67*, O68*, O69* na místě HDG nebo VDG
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE:

Ukazatel byl zrevidován a aktualizován odborným panelem v období 7/2019 – 12/2019.
Odborný panel byl složený ze zástupce:


ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU:
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání*
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE
* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY:

Důležitost: Objemový ukazatel se týká klinicky významné oblasti gynekologicko porodnické péče. Je považováno za prokázané, že dostatečný počet případů je předpokladem vyšší erudice, zkušenosti, a tím i předpokladem vyšší kvality péče s lepší schopností řešit komplikované případy. Ukazatel je významný i pro oblast perinatologické péče, vzhledem k tomu, že profit z vedení porodu u vysokoobjemových pracovišť byl popsán i u donošených novorozenců.

Vědecká správnost: Otázka, jaký je nejmenší přípustný počet porodů za rok, aby byla zachována potřebná erudice pracoviště, je dlouhodobě řešena, přičemž Česká neonatologická společnost ČLS JEP uvádí vyšší počet (800 porodů za rok) než Česká gynekologická a porodnická společnost (600 porodů za rok). Zahraniční zdroje doporučují jako dolní práh obvykle vyšší počty porodů (např. 1000/rok). Při přebírání zahraničních doporučení je ale nutné brát v úvahu, že ČR má výjimečně dobře vypracovaný a v praxi fungující systém kvality v porodnictví (zajišťující např. včasný perinatologický transport in utero na jiné pracoviště), a proto doporučené dolní prahy počtu porodů, pocházející z výzkumů provedených v jiných zemích, nemohou být přebírány mechanicky.

Proveditelnost: Kódy, které ukazatel definují, jsou relativně spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. Opakovaně se však ukázalo, že při stanovení počtu porodů nastávají některé nesrovnalosti. Je to dáno mj. různými odlišnostmi ve vykazování, které je třeba při zpracování vzít v úvahu .

Užitečnost: Je předpoklad, že používání ukazatele umožní zvyšování kvality péče především identifikací pracovišť s nízkým počtem porodů. Pokud v daném regionu nelze zajistit porodnickou péči jinak než nízko-objemovými porodnicemi, zdravotní pojišťovny mohou garantovat kvalitu péče těchto zařízení v hodným z působem ( např. s ledováním ukazatelů, které dokumentují, že v daných porodnicích probíhá správně indikovaný neonatologický překlad in utero na jiné pracoviště). Tyto ukazatele je třeba navrhnout a testovat v součinnosti s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami.

DATOVÝ ZDROJ:

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA:

Strukturální (objemový) ukazatel

STANDARDIZACE

Rozdělení nemocnic podle typu na:

TypPopis
Afakultní a velké krajské nemocnice
Bkrajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Coblastní nemocnice s nižší komplexností péče
Dostatní ZZ s úzkým zaměřením
SZZ vysoce specializované péče
Vyloučena následná péče z definice. Ukazatel není více standardizován a nevyžaduje další standardizaci.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE:

Nemocnice

VÝPOČETNÍ VZOREC:

y = n [-;0]
n - Počet případů hospitalizace s provedeným výkonem porodu v dané nemocnici a období s vyloučením hospitalizací následné péče.

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ:

Expertní panel konstatoval, že přiměřená hraniční hodnota pro tento ukazatel doporučená Českou gynekologickou a porodnickou společností, je provedení 600 porodů za rok. Při interpretaci lze využít tuto referenční hodnotu s tím, že pokud je hodnota nemocnice významně nižší než hodnota referenční, lze považovat výsledek za nepříznivý.

REŠERŠE:

Hodnocení výstupu rešerší:


[1] Paneth, N., Kiely, J. L., Wallenstein, S., & Susser, M. (1987a). The choice of place of delivery. Am J Dis Child, 141, 60–64.
[2] Powell, S. L., Holt, V. L., Hickok, D. E., Easterling, T., & Connell, F. A. (1995b). Recent changes in delivery site of low-birth-weight infants in Washington: Impact on birth weight-specific mortality. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 173(5), 1585–1592.
https://doi.org/10.1016/0002-9378(95)90653-3
[3] Phibbs, C. S., Bronstein, J. M., Buxton, E., & Phibbs, R. H. (1996c). The effects of patient volume and level of care at the hospital of birth on neonatal mortality. Journal of the American Medical Association, 276(13), 1054–1059.
https://doi.org/10.1001/jama.276.13.1054
[4] Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Věstník 2015 č.10: Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ (2015).
[5] Janakiraman, V., Lazar, J., Joynt, K. E., & Jha, A. K. (2011e). Hospital volume, provider volume, and complications after childbirth in U.S. Hospitals. Obstetrics and Gynecology, 118(3), 521–527.
https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31822a65e4
[6] Heller, G., Richardson, D. K., Schnell, R., Misselwitz, B., Künzel, W., & Schmidt, S. (2002f). Are we regionalized enough? Early-neonatal deaths in low-risk births by the size of delivery units in Hesse, Germany 1990-1999. International Journal of Epidemiology, 31(5), 1061–8.
https://doi.org/10.1093/ije/31.5.1061
[7] Phibbs, C. S. (2002g). Commentary: Does patient volume matter for low-risk deliveries? International Journal of Epidemiology, 31(5), 1069–1070. [8] Drukker, L., Hants, Y., Farkash, R., Grisaru-Granovsky, S., Shen, O., Samueloff, A., & Sela, H. Y. (2016h). Impact of surgeon annual volume on short-term maternal outcome in cesarean delivery. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(1), 85.e1-85.e8.
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.03.028


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje minimální, maximální a průměrný počet porodů v jednotlivých typech nemocnic. Minimální doporučená hodnota je 600 porodů viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Přehled celé ČR:
Rok
Typ zdravotnického zařízení
Minimum
Maximum
Průměr
2019
A - Fakultní a velké krajské nemocnice
1283
6138
2 471,63
B - Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
1
2657
933,11
C - Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče
274
1022
681,25
D - Ostatní ZZ s úzkým zaměřením
1
905
302,33
S - ZZ vysoce specializované péče
2
4697
2 349,50

Rozdělení případů:

Grafy "Rozdělení případů" ukazuje anonymní distribuci případů přes jednotlivé nemocnice s rozdělením dle jednotlivých typů s vyznačenou doporučenou prahovou hodnotou 600 porodů viz. DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.
Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotného pojištění z.s.